Ja neatradi meklēto tad, vaicā mums !

Aktualitātes

Brother bezmaksas meistarklase

Pērc Brother šujmašīnu oktobrī un dāvanā saņem meistarklasi "Iepazīsti savu šujmašīnu" 50 EUR vērtībā.

Lasīt vairāk...

Akadēmija

Mašīnizšūšana

Sievietes visos laikos ir lepojušās ar savu rokdarbu prasmi. Mašīnizšūšana Latvijā ir pazīstama jau no pagājušā gadsimta 20-iem gadiem. Lietojot šujmašīnu,  var izveidot unikālus rakstus. Ar šujmašīnu ir iespēja atdarināt visas rokdarbu izšūšanas tehnikas: rišeljē, broderī, caurās vīles, divvirzienu izvilkumu, skaitāmizšuvumu, spodršuvuma, aplikāciju tehnikas.

Šujmašīna slikti šuj?

Pat pieredzējušiem šuvējiem dažreiz šujmašīna vairs negrib klausīt, kur nu vēl iesācējiem. Liekas, viss taču ir izdarīts pareizi, bet nesanāk! Daudzos gadījumos iemesls nav šujmašīnas defekts, bet tādēļ, ka steigā vai neuzmanības dēļ nav ievēroti daži pamatnosacījumi. Jauno šujmašīnu īpašniekiem vienmēr ir iespēja meklēt padomu lietošanas instrukcijā, kur parasti tiek sniegti ieteikumi dažādu defektu novēršanai. Tiem, kuriem šīs instrukcijas nav saglabājušās, noderēs zemāk aprakstīto defektu iemesli un ieteikumi to novēršanā.

Šujmašīna izlaiž dūrienus

Visbiežāk dūrienu izlaišanu izraisa neasas, nepareizi ieliktas vai auduma veidam neatbilstoši izvēlētas adatas.

Adatas nodilst ātri un ja to smaile vairs nav pietiekami asa, dūrieni neveidojas kvalitatīvi vai tiek izlaisti. Adatas smaili var nolauzt šūšanas procesā velkot audumu vai šujot pāri vīlēm, kuras saspraustas ar kniepadatām. Šādā veidā adatas var arī saliekt.

Mainot adatas, sekojiet vai tās ir ieliktas pareizajā virzienā (mūsdienu šujmašīnām izmanto adatas ar nošķeltu pamatnes daļu). Nošķeltā daļa ievietojas virzienā uz aizmuguri. Svarīgi ir ielikt adatas adatu turētājā līdz galam tā, lai tās atduras un uz augšu pavirzīt vairs nav iespējams.

Arī šujot ar adatām, kuras nav atbilstošas Jūsu izvēlētā auduma veidam, šujmašīna var izlaist dūrienus. Visbiežāk šāda problēma rodas šujot trikotāžas audumus. Tieši tāpēc trikotāžas audumu šūšanai ir paredzētas speciālas adatas „Stretch”. Tām virs adatas actiņas ir izveidots slīps nošķēlums, kurš šūšanas procesā virza diegu tā, lai netiktu izlaisti dūrieni.

Diegs samezglojas vai pārtrūkst

Dūrienu veidošanās procesā ļoti liela nozīme ir diegu kvalitātei. Bieži sastopami diegi, kuriem ir mezgliņi vai pārāk liela plūksna un tas ietekmē to, kā veidojas dūrieni. Mezgliņu dēļ diegs var arī pārtrūkt. Arī diegi, kuri ir ļoti ilgi glabājušies, parasti ir zaudējuši savu kvalitāti un kļuvuši neizturīgi.

Svarīgi ir pareizi ievērt diegus. Ja diegs ir pārtrūcis, ieteicams vienmēr pārvērt diegu sākot no paša sākuma, pārliecinoties, ka tie ir ievietoti visos diega vadītājos! Ieverot diegu, vienmēr paceliet pēdiņu, lai diegs ieguļas starp spriegojuma diskiem. Pārbaudiet vai diegs ir ievērts diega vilcējā!

 Arī nepareizi ievērts apakšējais diegs var būt par iemeslu diega pārrāvumam. Uztinot spolīti, jāseko, lai diegs uztinas vienmērīgi un pietiekami blīvi. Ievietojot spolīti spolītes turētājā, pārliecinieties, ka tā ievietota pareizajā virzienā. Mūsdienu šujmašīnām ar vertikālo kuģīti, spolītes diegs parasti tinas pulksteņrādītāja virzienā. Šujmašīnām ar horizontālo kuģīti apakšējais diegs notinas pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

Pārbaudiet vai spolīte nav nodilusi, sasprēgājusi vai deformējusies. Ja spolītes maliņas ir noberzušās, izmainās spolītes izmērs un diegs vairs nenotinas pareizi, izmainās diega spriegojums. Kaut arī plastmasas spolītes nav tik izturīgas kā metāla spolītes, mūsdienu šujmašīnām ieteicams izmantot tieši plastmasas spolītes. Metāla spolītes deldē spolītes turētāju, dažreiz tam izveidojot pat rievas.

Nepareizs diega spriegojums

Nepareizi uzstādīts diega spriegojums var izraisīt diega pārtrūkšanu, auduma savilkumu vai diega cilpu veidošanos.

Augšējā diega spriegojuma uzstādījumi dažādām šujmašīnām būs atšķirīgi- citām regulēšanas amplitūda ir lielāka, citām mazāka. Parasti uz spriegojuma diska ir atzīmes vidēja diega spriegojuma uzstādīšanai. Vidējs diega spriegojums ir paredzēts vairums šūšanas operāciju izpildīšanai un piemērots lielākajai daļai audumu veidu, šujot ar Nr. 40 vai Nr. 50 izmēra diegiem. Diegs virzās caur spriegojuma diskiem, kurus satur skrūves un atsperes. Pagriežot spriegojuma disku pret lielāku skaitli, atspere vairāk saspiež diskus un spriegojums palielinās, pagriežot disku pret mazāku skaitli- spriegojums samazinās. Visbiežāk diega spriegojumu samazina veidojot savilkumus (savelkot diegu ar roku), šujot ar tieviem dekoratīvajiem diegiem vai šujot pogcaurumus. Veidojot savilkumus ar savilkumu pēdiņu, diega spriegojumu palielina.

Apakšējais diegs notinoties no spolītes virzās caur spriegotāju uz spolītes turētāja. Šujmašīnām ar vertikālo kuģīti, lai ievietotu spolīti, spolītes turētājs tiek izņemts no kuģīša ligzdas. Ievietojot spolīti ar diegu spolītes turētājā, pārbaudiet diega spriegojumu, paceļot spolītes turētāju, turot aiz diega gala. Pareizs diega spriegojums ir tad, ja diegs no spolītes iztinas lēni. Tas nedrīkst brīvi izslīdēt, bet nav arī jāpielieto spēks, lai diegu pavilktu. Diega spriegojumu var mainīt uzmanīgi pieskrūvējot ciešāk vai atskrūvējot vaļīgāk skrūvīti uz spolītes turētāja.

Šujmašīnām ar horizontālo kuģīti spolītes turētājs nav jāizņem no kuģīša ligzdas, lai ievietotu spolīti. Pareizi lietojot šādas šujmašīnas, apakšējā diega spriegojumu parasti nav nepieciešams regulēt. Problēmas var rasties, ja spolītē tiek uztīts resns apakšējais diegs, bet pēc laika nepieciešams strādāt ar tievu diegu. Arī tad, ja šujmašīna netiek tīrīta un spolītes turētājā un kuģīša ligzdā sakrājas plūksna vai pat diegu gali, diega spriegojums izmainīsies. Horizontāli novietotajiem spolītes turētājiem arī var regulēt diega spriegojumu.

Vispirms atskrūvējiet adatas plāksnītes skrūves un noņemiet adatas plāksnīti. Izņemiet spolītes turētāju, notīriet to ar birstīti un iztīriet arī kuģīša ligzdu un auduma padeves zobiņus. Izmainiet diega spriegojumu, uzmanīgi pieskrūvējot ciešāk vai atskrūvējot vaļīgāk skrūvīti spolītes turētāja sānos. Ja bieži nepieciešams strādāt ar resniem diegiem, vislabāk iegādāties vēl vienu spolītes turētāju, kuru izmantot tikai šim nolūkam.


Izstrāde un atbalsts