Dūrienu veidi

1 2 3 4

Ķēdītes dūriens

Dubultais dūriens (3mm)

Dubultais dūriens (6mm)

Trīskāršais dūriens


Dūrienu nosaukumi

1. Ķēdītes dūriens
2. Dubultais dūriens (3mm)
3. Dubultais dūriens (6mm)
4. Trīskāršais dūriens


Dūrienu veidi ar papildus pēdiņām

5. Gumijas piešūšana
6. Slīpā diega lentītes piešūšana